ماژول (Module)

جدید
نمایش سریع

ماژول کاهنده LM2596

110,000 ریال

ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3Aماژول م..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)