زمان: - تاریخ: 1398/03/28
زنر - مهران الکترونیک | فروشگاه قطعات الکترونیک

زنر

زنر 1N4742-12V
نمایش سریع

زنر 1N4742-12V

250 تومان

..

زنر 1N4743-13V
نمایش سریع

زنر 1N4743-13V

250 تومان

..

زنر 1N4744-15V
نمایش سریع

زنر 1N4744-15V

250 تومان

..

زنر 1N4745-16V
نمایش سریع

زنر 1N4745-16V

250 تومان

..

زنر 1N4746-18V
نمایش سریع

زنر 1N4746-18V

250 تومان

..

زنر 1N4747-20V
نمایش سریع

زنر 1N4747-20V

250 تومان

..

زنر 1N4748-22V
نمایش سریع

زنر 1N4748-22V

250 تومان

..

زنر 1N4749-24V
نمایش سریع

زنر 1N4749-24V

250 تومان

..

زنر 1N4752-33V
نمایش سریع

زنر 1N4752-33V

400 تومان

..

زنر 1N4758-56V
نمایش سریع

زنر 1N4758-56V

250 تومان

..

زنر 22 ولت
نمایش سریع

زنر 22 ولت

0 تومان

..

زنر 3.3 ولت
نمایش سریع

زنر 3.3 ولت

0 تومان

..

زنر 3.6 ولت
نمایش سریع

زنر 3.6 ولت

0 تومان

..

زنر 3.9 ولت
نمایش سریع

زنر 3.9 ولت

0 تومان

..

زنر 4.7 ولت
نمایش سریع

زنر 4.7 ولت

0 تومان

..

نمایش 16 تا 30 از 40 (3 صفحه)