زمان: - تاریخ: 1398/06/04
زنر - مهران الکترونیک | فروشگاه قطعات الکترونیک

زنر

زنر 10 ولت
نمایش سریع

زنر 10 ولت

0 تومان

..

زنر 12 ولت
نمایش سریع

زنر 12 ولت

0 تومان

..

زنر 18 ولت
نمایش سریع

زنر 18 ولت

0 تومان

..

زنر 1N4727-3V
نمایش سریع

زنر 1N4727-3V

250 تومان

..

زنر 1N4728-3.3V
نمایش سریع

زنر 1N4728-3.3V

250 تومان

..

زنر 1N4729-3.6V
نمایش سریع

زنر 1N4729-3.6V

250 تومان

..

زنر 1N4730-3.9V
نمایش سریع

زنر 1N4730-3.9V

250 تومان

..

زنر 1N4731-4.3V
نمایش سریع

زنر 1N4731-4.3V

250 تومان

..

زنر 1N4732-4.7V
نمایش سریع

زنر 1N4732-4.7V

250 تومان

..

زنر 1N4733-5.1V
نمایش سریع

زنر 1N4733-5.1V

250 تومان

..

زنر 1N4736-6.8V
نمایش سریع

زنر 1N4736-6.8V

250 تومان

..

زنر 1N4738-8.2V
نمایش سریع

زنر 1N4738-8.2V

250 تومان

..

زنر 1N4739-9.1V
نمایش سریع

زنر 1N4739-9.1V

250 تومان

..

زنر 1N4740-10V
نمایش سریع

زنر 1N4740-10V

250 تومان

..

زنر 1N4741-11V
نمایش سریع

زنر 1N4741-11V

250 تومان

..

نمایش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)