زمان: - تاریخ: 1398/05/30
رگلاتور SMD - مهران الکترونیک | فروشگاه قطعات الکترونیک

رگلاتور SMD

AMS1117-1.5V
نمایش سریع

AMS1117-1.5V

550 تومان

..

AMS1117-1.8V
نمایش سریع

AMS1117-1.8V

550 تومان

..

AMS1117-12V
نمایش سریع

AMS1117-12V

550 تومان

..

AMS1117-2.5V
نمایش سریع

AMS1117-2.5V

550 تومان

..

AMS1117-3.3V
نمایش سریع

AMS1117-3.3V

550 تومان

..

AMS1117-5V
نمایش سریع

AMS1117-5V

550 تومان

..

AMS1117-ADJ
نمایش سریع

AMS1117-ADJ

550 تومان

..

LD1085-3.3V
نمایش سریع

LD1085-3.3V

0 تومان

..

LD1085-ADJ
نمایش سریع

LD1085-ADJ

0 تومان

..

LM2575-5V
نمایش سریع

LM2575-5V

6,000 تومان

..

LM2596-ADJ
نمایش سریع

LM2596-ADJ

0 تومان

..

MP1584
نمایش سریع

MP1584

0 تومان

..

TD1410
نمایش سریع

TD1410

0 تومان

..

TD1507-T5
نمایش سریع

TD1507-T5

0 تومان

..

TD1507-TR
نمایش سریع

TD1507-TR

0 تومان

..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)