مقاومت 1 وات 5 درصد

مقاومت 0.22 اهم یک وات 5 درصد خطا کربنی
مقاومت 0.33 اهم
2 تا 3 روز دیگر

مقاومت 0.33 اهم

150 تومان

..

مقاومت 0.5 اهم

مقاومت 0.5 اهم

150 تومان

..

مقاومت 1 اهم

مقاومت 1 اهم

150 تومان

..

مقاومت 1.2 اهم

مقاومت 1.2 اهم

150 تومان

..

مقاومت 1.5 اهم

مقاومت 1.5 اهم

150 تومان

..

مقاومت 1.5K اهم

مقاومت 1.5K اهم

150 تومان

..

مقاومت 1.8K اهم

مقاومت 1.8K اهم

150 تومان

..

مقاومت 10 اهم

مقاومت 10 اهم

150 تومان

..

مقاومت 100 اهم

مقاومت 100 اهم

150 تومان

..

مقاومت 100K اهم

مقاومت 100K اهم

150 تومان

..

مقاومت 10K اهم

مقاومت 10K اهم

150 تومان

..

مقاومت 120 اهم

مقاومت 120 اهم

150 تومان

..

مقاومت 120K اهم

مقاومت 120K اهم

150 تومان

..

مقاومت 15 اهم

مقاومت 15 اهم

150 تومان

..

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)