مقاومت یک هشتم وات 5 درصد

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد