مقاومت (Resistor)

به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود. مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند. واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت نشان می دهند. مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژ های مختلف در مدارات به کار گرفته می شود. مقاومت ها از نظر شکل پایه ها می توانند از نوع SMD (قطعات نصب سطحی) یا Through-Hole (پایه دار) باشند. همچنین مقاومت ها از نظر ساختار و نوع کاربرد نیز به انواع دیگری مثل مقاومت های آرایه ای، مقاومت های متغییر یا مقاومت های توان بالا تقسیم می شوند ادامه مطلب ... 

مقاومت (Resistor)

نمایش سریع

مقاومت 0.33 اهم

55,000 ریال

- به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .- مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند.- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می دهند .-  مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور ..

نمایش سریع

مقاومت 1.6K smd پکیج1206

3,500 ریال

مقاومت SMD از نوع نصب سطحی بوده و این بدین معنی است که روی برد الکترونیکی لحیم می شود. پکیج این مقاومت سایز1206می باشد و این بدین معنی است که ابعاد این مقاومت 2mm * 1.25mm می باشد. خواندن و مشخص کردن مقاومت های SMD از روی مقاومت ها ممکن می باشد چراکه روی مقاومت ها مقدار آن ها را با کد تعیین کرده است برای مثال کد مقاومت 36 کیلو اهم عدد 363 و یا 3602..

نمایش سریع

مقاومت 10 اهم 5% 10W

70,000 ریال

- به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .- مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند.- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می دهند .-  مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور ..

نمایش سریع

مقاومت 150 اهم 5% 10W

70,000 ریال

- به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .- مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند.- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می دهند .-  مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور ..

نمایش سریع
نمایش سریع

مقاومت 22 اهم

55,000 ریال

..

نمایش سریع

مقاومت 220 اهم

290,000 ریال

..

نمایش سریع

مقاومت 220 اهم

55,000 ریال

..

نمایش سریع

مقاومت 3.3k اهم

55,000 ریال

..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

مقاومت 4.7k اهم

55,000 ریال

..

نمایش سریع

مقاومت 47 اهم

55,000 ریال

..

نمایش سریع

مقاومت 470 اهم

55,000 ریال

..

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)