فیوز Radial

نمایش سریع

فیوز Radial (بشکه ای) 1A آمپر 250V ولت

25,000 ریال

فیوز (Fuse)فیوزها عموماً در مسیر برق ورودی دستگاه‌ها به‌عنوان قطعه‌ای محافظتی، مدارات الکترونیکی  را در برابر افزایش جریان ناخواسته محافظت می‌کند. فیوزها عموماً در ورودی اصلی تغذیه دستگاه‌های برقی، الکترونیکی استفاده می‌شود.  فیوز در هنگام بروز مشکلات مانند اتصال کوتاه یا اضافه جریان در دستگاه‌های الکتریکی موجب سوختن آن و قطع برق دست..

نمایش سریع

فیوز Radial (بشکه ای) 2A آمپر 250V ولت

25,000 ریال

فیوز (Fuse)فیوزها عموماً در مسیر برق ورودی دستگاه‌ها به‌عنوان قطعه‌ای محافظتی، مدارات الکترونیکی  را در برابر افزایش جریان ناخواسته محافظت می‌کند. فیوزها عموماً در ورودی اصلی تغذیه دستگاه‌های برقی، الکترونیکی استفاده می‌شود.  فیوز در هنگام بروز مشکلات مانند اتصال کوتاه یا اضافه جریان در دستگاه‌های الکتریکی موجب سوختن آن و قطع برق دست..

نمایش سریع

فیوز Radial (بشکه ای) 4A آمپر 250V A

25,000 ریال

فیوز (Fuse)فیوزها عموماً در مسیر برق ورودی دستگاه‌ها به‌عنوان قطعه‌ای محافظتی، مدارات الکترونیکی  را در برابر افزایش جریان ناخواسته محافظت می‌کند. فیوزها عموماً در ورودی اصلی تغذیه دستگاه‌های برقی، الکترونیکی استفاده می‌شود.  فیوز در هنگام بروز مشکلات مانند اتصال کوتاه یا اضافه جریان در دستگاه‌های الکتریکی موجب سوختن آن و قطع برق دست..

نمایش سریع

فیوز Radial (بشکه ای) 500A آمپر 250V ولت

25,000 ریال

فیوز (Fuse)فیوزها عموماً در مسیر برق ورودی دستگاه‌ها به‌عنوان قطعه‌ای محافظتی، مدارات الکترونیکی  را در برابر افزایش جریان ناخواسته محافظت می‌کند. فیوزها عموماً در ورودی اصلی تغذیه دستگاه‌های برقی، الکترونیکی استفاده می‌شود.  فیوز در هنگام بروز مشکلات مانند اتصال کوتاه یا اضافه جریان در دستگاه‌های الکتریکی موجب سوختن آن و قطع برق دست..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)