زنر

نمایش سریع
نمایش سریع

زنر 10 ولت

0 ریال

..

نمایش سریع

زنر 12 ولت

0 ریال

..

نمایش سریع

زنر 18 ولت

0 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4727-3V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4728-3.3V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4729-3.6V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4730-3.9V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4731-4.3V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4732-4.7V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4733-5.1V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4736-6.8V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4738-8.2V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4739-9.1V

5,000 ریال

..

نمایش سریع

زنر 1N4740-10V

5,000 ریال

..

نمایش 1 تا 15 از 41 (3 صفحه)