خازن 1u میکروفاراد SMD پکیج 0603

5,000 ریال
جدول اندازه ها
این محصول داری حداقل 10 عدد خرید می باشد