سیلد اسید

باتری سیلد اسید PowerXtra-12V-4.5Ah

باتری سیلد اسید PowerXtra-12V-4.5Ah

0 تومان

باتری های سرب اسید باتری های سرب اسید دو دسته اند؛   (Flooded Lead Acid) سرب اسید تر (Sealed Lead Acid) سرب اسید خشک یا سیلد اسید باتری مورد استفاده در خودروها معمولا از اين نوع باتری است چون هم ارزان است و نسبت به وزنش ولتاژ و جريان بالايی راتامين مي كند و شارژ آنها هم بسيار آسان است. اين باتری ها به صورت شبكه شبكه از سرب ساخته..

باتری سیلد اسید PowerXtra-12V-7Ah

باتری سیلد اسید PowerXtra-12V-7Ah

0 تومان

باتری های سرب اسید باتری های سرب اسید دو دسته اند؛   (Flooded Lead Acid) سرب اسید تر (Sealed Lead Acid) سرب اسید خشک یا سیلد اسید باتری مورد استفاده در خودروها معمولا از اين نوع باتری است چون هم ارزان است و نسبت به وزنش ولتاژ و جريان بالايی راتامين مي كند و شارژ آنها هم بسيار آسان است. اين باتری ها به صورت شبكه شبكه از سرب ساخته..

باتری سیلد اسید PowerXtra-6V-4.5Ah

باتری سیلد اسید PowerXtra-6V-4.5Ah

0 تومان

باتری های سرب اسید باتری های سرب اسید دو دسته اند؛   (Flooded Lead Acid) سرب اسید تر (Sealed Lead Acid) سرب اسید خشک یا سیلد اسید باتری مورد استفاده در خودروها معمولا از اين نوع باتری است چون هم ارزان است و نسبت به وزنش ولتاژ و جريان بالايی راتامين مي كند و شارژ آنها هم بسيار آسان است. اين باتری ها به صورت شبكه شبكه از سرب ساخته..

باتری سیلد اسید PowerXtra-6V-7Ah

باتری سیلد اسید PowerXtra-6V-7Ah

167,000 تومان

باتری های سرب اسیدباتری های سرب اسید دو دسته اند؛  (Flooded Lead Acid) سرب اسید تر(Sealed Lead Acid) سرب اسید خشک یا سیلد اسیدباتری مورد استفاده در خودروها معمولا از اين نوع باتری است چون هم ارزان است و نسبت به وزنش ولتاژ و جريان بالايی راتامين مي كند و شارژ آنها هم بسيار آسان است. اين باتری ها به صورت شبكه شبكه از سرب ساخته مي شوند كه به آن ا..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)