رگلاتور SMD

نمایش سریع

AMS1117-1.2V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-1.5V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-1.8V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-2.5V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-3.3V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-5V

5,500 ریال

..

نمایش سریع

AMS1117-ADJ

5,500 ریال

..

نمایش سریع

LD1085-3.3V

0 ریال

..

نمایش سریع

LD1085-ADJ

0 ریال

..

نمایش سریع

LM2575-5V

60,000 ریال

..

نمایش سریع

LM2596-ADJ

0 ریال

..

نمایش سریع

MP1584

0 ریال

..

نمایش سریع

TD1410

0 ریال

..

نمایش سریع

TD1507-T5

0 ریال

..

نمایش سریع

TD1507-TR

0 ریال

..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)