آی سی

نمایش سریع

24C02WP

22,500 ریال

..

نمایش سریع

24C04

0 ریال

..

نمایش سریع

24C08

0 ریال

..

نمایش سریع

30CTQ100-1

0 ریال

..

نمایش سریع

3BR0665

0 ریال

..

نمایش سریع

4053 DIP

40,000 ریال

..

نمایش سریع

4558D

33,500 ریال

..

نمایش سریع

5L0365R

135,000 ریال

..

نمایش سریع

5L0380R

180,000 ریال

..

نمایش سریع

5M0365-8PIN

150,000 ریال

..

نمایش سریع

5M0365R-4IN

150,000 ریال

..

نمایش سریع

74HC00

0 ریال

..

نمایش سریع

74HC02

0 ریال

..

نمایش سریع

74HC04

22,500 ریال

..

نمایش سریع

74HC08

0 ریال

..

نمایش 1 تا 15 از 165 (11 صفحه)